boeddhistisch studiecentrum

Study of some buddhistic topics (both Dutch and English)

Studie “De Transmissie van de Boeddhistische Wet” of “Het doorgeven van Nam myoho renge kyo”

Studie “De Transmissie van de Boeddhistische Wet” of   Het doorgeven van Nam myoho renge kyo”

 

(We geven hier niet de ganse studie weer, zoals die op 12 januari 2014 in Brussel werd gegeven door Joëlle, Roslyn, Joseph en Dominique, maar enkel een paar hoofdgedachten.)

Boeddha Shakyamuni heeft even getwijfeld om de Wet aan anderen te verkondigen, toen hij zich er bewust van werd. Hij zou immers misprezen of zelfs vervolgd kunnen worden. Dit bewijst, dat Shakyamuni ook een gewone mens was en geen superwezen. De fundamentele duisternis was ook in hem aanwezig. Hij heeft die overwonnen en uiteindelijk beslist om de Wet te prediken.

Bodhisattva Fukyo wordt ook nog Nooit Misprijzende Bodhisattva genoemd. Hij boog voor iedereen die hij ontmoette, omdat hij in iedereen de Boeddhanatuur zag. Hij groette alle mensen, ook de tegenstanders en respecteerde iedereen. Een goede boeddhist doet hetzelfde. Wij zijn in feite allen Bodhisattva Fukyo.

Shariputra is het omgekeerde van Bodhisattva Fukyo. Toen Shariputra bijna de Verlichting bereikte, vermomde de Demon van de Zesde Hemel zich als blinde brahmaan en vroeg Shariputra om één van zijn ogen. Shariputra die een excellente leerling was van Boeddha Shakyamuni, was bereid een oog af te staan en gaf het aan de demon. De demon gooide het vol afschuw op de grond en trapte erop, zeggende dat het oog stonk. Shariputra was hierdoor zo geschokt, dat hij zijn geloof verloor en het boeddhisme opgaf. Hij werd overwonnen door zijn eigen innerlijke zwakte en geloofde niet meer in zijn eigen Boeddhanatuur.

Maar wie ondergaat de negatieve gevolgen van Shariputra’s gedrag? Niemand anders dan hijzelf!

Dus al word je slecht behandeld, zoals Shariputra, toch moet je je eigen geloof nooit opgeven. Blijf de Boeddhastaat in jezelf en de anderen zien. Neem zelf de beslissing tot de praktijk en hou tot het einde vol.

 

We ondernemen zelf actie tot het verspreiden van de Wet en het doorgeven van Nam-myoho-renge-kyo en kunnen dit op twee manieren doen:

Shoju = met zachte overreding

Shakubuku = streng weerleggen, d.w.z. zelf niet verzwakken en blijven zeggen: “Jij bent een Boeddha”. Nooit iemand afwijzen of verwerpen en zeker geen ruzie maken. Verkeerde opvattingen weerleggen we, omdat het lijden veroorzaakt. Wanneer we woede of frustratie voelen opkomen, bij het weerleggen, dan is het een goede oefening voor onszelf om ons geduld te oefenen. We dialogeren om de Waarheid aan het licht te brengen.

 

Wanneer we ons realiseren dat we Boeddha en Nam-myoho-renge-kyo zijn, kunnen we ons leven naar een hogere levensstaat brengen. Dat geldt ook voor onze vrienden aan wie we shakubuku doen.

Een geruststellende gedachte, is deze van de zgn. “Giftrommel”. Dit zegt het volgende: ook als iemand negatief reageert, hebben we toch zijn/ haar Boeddhastaat bereikt en het zaadje dat we geplant hebben, zal ontkiemen wanneer de tijd er rijp voor is. Blijf voor die persoon chanten en blijf hem/ haar respecteren!

Shakubuku doen is iemand een groot cadeau geven. Het is de grootste uiting van vriendschap. We wensen nl. dat die persoon het absolute geluk kan bereiken.

 

Het tijdperk ‘De Laatste Dagen van de Wet’, wordt ook het ‘Tijdperk van het Einde van de Wet’ genoemd. Het is een periode van twisten, gevechten, oorlogen, onenigheid enz. Het is in dit tijdperk dat Nichiren Daishonin, maar ook wij nu leven. In de Lotus Soetra is deze periode voorspeld. Zelfs de maatschappij, de ganse samenleving wordt corrupt. Het is zowel volgens Nichiren als volgens Shakyamuni de perfecte tijd om het boeddhisme te verspreiden en alle mensen te redden. Maar daarom is er een directe weg nodig naar de Boeddhastaat en naar het overwinnen van de fundamentele duisternis. Nichiren zocht zo’n directe weg en vond die in de Lotus Soetra: iedereen kan verlichting bereiken en gelukkig worden, eender welke tegenspoed er ook is. Nichiren Daishonin probeerde zijn tegenstanders uit medeleven hun ongelijk te laten inzien, omdat hun verkeerde opvattingen de mensen deden lijden. Hij was streng uit grote compassie, uit mededogen.

Respect tonen voor alle anderen, is onze eigen fundamentele duisternis overwinnen (egoïsme, woede, jaloezie, discriminatie, enz.). We moeten een sterke determinatie hebben, om dit te kunnen doen. We moeten de WIL hebben, alle anderen te respecteren en we maken zelf dit goede moment.

 

De Kamata campagne is de shakubuku-activiteit in de provincie Kamata. Sensei was toen nog jong en leerling van President Toda. Het was februari en dat is de geboortemaand van Nichiren Daishonin. De februarimaand werd zo de shakubuku-maand bij uitstek. In Japan had men zich voorgenomen, dat iedere groep twee families per maand zou introduceren tot het boeddhisme. Maar in Kamata, waar Sensei zich tot het uiterste inzette om iedereen aan te moedigen, waren het 201 families op 1 maand tijd! Dit heeft alle groepen enorm aangemoedigd en zo bereikten ze uiteindelijk de 750.000 gezinnen, zoals President Toda zich had voorgenomen, toen hij uit de gevangenis kwam.

Maar wat is nu het doel van met zovelen te zijn? De drijfveer is eenvoudig: niemand mag nog lijden, niemand mag nog slecht behandeld worden en iedereen kan zijn eigen lot in handen nemen en absoluut gelukkig worden. Dus zijn/ haar eigen dromen realiseren!

Zo heeft de jeugddivisie zich voorgenomen om dit jaar een grotere participatie aan de discussiemeetings te hebben.

Drie punten zijn belangrijk bij het shakubuku doen:

  • moed

  • dankbaarheid tonen t.o.v. wie ons introduceerde tot het boeddhisme en t.o.v. Sensei

  • oprechtheid bij het shakubuku doen

 

Wat kunnen we zeggen tegen iedereen die we willen shakubuku doen?

Het is uw missie absoluut gelukkig te worden in dit leven!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: