boeddhistisch studiecentrum

Study of some buddhistic topics (both Dutch and English)

Gongyo: Lotus Soetra: Hoben-pon. Dai ni.

 

 

Hôben-pon. Dai ni.

 

 

Ni ji seson. Jû-sanmai. Anjo

ni ki. Gô shari-hotsu. Sho-

but chi-e. jinjin muryô. Go

chi-e mon. Nange nannyû. Issai

shômon. Hyaku-shi-butsu. Sho

fu nô chi.

 

Sho-i sha ga. Butsu

zô shingon. Hyaku sen man noku.

Mushu sho butsu. Jin gyô

sho-butsu. Muryô dôhô.

 

Yûmyô shôjin. Myôshô fu mon.

 

Jôju jinjin. Mi-zô-u hô.

 

Zui gi sho setsu. Ishu nange.

 

 

Shari-hotsu. Go jû jô-butsu irai. Shuju innen. Shuju hiyu. Kô en gonkyô.

Mushu hôben. Indô shujô. Ryô ri sho jaku.

 

Sho-i sha ga. Nyorai hôben. Chiken hara-mitsu. Kai i gu-soku.

 

Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kôdai jinnon.

Muryô muge. Riki. Mu-sho-i. Zenjô. Gedas. Sanmai. Jin nyû musai. Jôju issai. Mi-zô-u hô.

 

Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju fun-betsu. Gyô ses sho hô. Gon-ji nyu nan. Ekka shushin.

 

Shari-hotsu. Shu yô gon shi. Muryô muhen. Mi-zô-u hô. Bus-shitsu jôju.

 

Shi Sharhotsu. Fu shu bu setsu. Sho-i sha ga. Bus sho jôju. Dai ichi ke-u. Nange shi hô.

Yui butsu yo butsu. Nai nô kujin. Shohô jissô.

Sho-i shohô. Nyo ze sô. Nyo ze shô. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze hô. Nyo ze honmak kukyô tô.

 

 

Op dat tijdstip onderbrak de Door de Wereld Geëerde kalm zijn samadhi (meditatie), en sprak tot Shariputra: “de wijsheid van de boeddha’s is oneindig diepgaand en onmetelijk. De poort die toegang tot deze wijsheid verschaft is moeilijk te begrjpen en moeilijk te betreden. Niet één van de stemmenhoorders of de pratyekabuddha’s is in staat om dit te bevatten.

 

Wat is hiervoor de reden? Een Boeddha heeft persoonlijk honderd, duizend, tienduizend, een miljoen, een ontelbaar aantal boeddha’s gevolgd en een onnoemelijk aantal religieuze beoefeningen volledig uitgevoerd.

 

Hij heeft zich moedig en krachtig ingespannen en zijn naam is universeel bekend.

Hij is zich bewust geworden van de Wet die diepgaand is en nog nooit eerder gekend,

en hij verkondigd deze Wet in overeenstemming met wat geschikt is en toch is zijn bedoeling moeilijk te begrijpen.

 

Shariputra, vanaf het moment dat ik boeddhaschap bereikte heb ik door middel van verschillende oorzaken en vergelijkingen mijn leerstellingen wijd verspreid.

Ik heb gebruik gemaakt van talloze geschikte hulpmiddelen om de levende wezens in de juiste richting te sturen, en hen te bewegen hun gehechtheid af te zweren.

Waarom is dit zo? Omdat de Aldus Gekomene volledig in bezit is van zowel geschikte middelen als de paramita van de wijsheid.

 

Shariputra, de wijsheid van de Aldus Gekomene is immens en diepgaand. Hij heeft onmetelijke compassie, onbegrensde welbespraaktheid, macht, onbevreesdheid, concentratie, emancipatie, en samadhi’s (meditaties) en hij is diep i het grenzeloze doordrongen en zich bewust geworden van de niet eerder bereikte Wet.

Shariputra, de Aldus Gekomene weet hoe hij verschillende soorten onderscheid kan maken en de leerstellingen deskundig uiteen kan zetten. Zijn woorden zijn zacht en vriendelijk en kunnen het hart van de bijeengekomenen verwarmen.

Shariputra, om het samen te vatten: de boeddha is zich volledig bewust geworden van de Wet die onbeperkt , grenzeloos en nooit eerder bereikt is.

Maar stop, Shariputra. Ik vertel niets meer. Waarom niet? Omdat hetgeen de Boeddha heeft bereikt, de meest zeldzame en moeilijk t e begrijpen Wet is.

De ware entiteit van alle verschijnselen kan alleen worden begrepen en gedeeld door Boeddha’s.

Deze realiteit bestaat uit de uiterlijke verschijningsvorm, aard,

wezen, kracht, invloed,

inherente oorzaak, relatie, latent gevolg,

zichtbaar gevolg en hun onderlinge samenhang van begin tot eind.

 

(GuyBae)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: